گنج یاب و آب یاب او کا ام ووتر فایندر – OKM WATERFINDER

ساخت وبلاگ
چکیده : گنج یاب و آب یاب او کا ام ووتر فایندر - OKM WATERFINDER ساخت آلمان فلزیاب و آب یاب او کا ام... با عنوان : گنج یاب و آب یاب او کا ام ووتر فایندر – OKM WATERFINDER بخوانید :

گنج یاب و آب یاب او کا ام ووتر فایندر - OKM WATERFINDER

دستگاه فلزیاب و آب یاب OKM Waterfinder
ساخت آلمان

فلزیاب و آب یاب او کا ام ووتر فایندر - OKM WATERFINDER

waterfinde_-1

در نقاط خشک و بیابانی پیدا کردن بهترین نقطه برای حفاری برای چاه آب یکی از چالشهای مهندسی و متخصصین این کار بوده است.یک سری از افراد انگشت شمار در سراسر جهان دارای این توانایی خدادادی هستند که خود بدن آنها آب یاب است و به سرعت میتوانند بهترین نقطه را برای حفاری چاه آب و اینکه رگه آب در کدام نقطه زمین قرار دارد .در بسیاری موارد چاه آبی بوده که مورد استفاده بوده است اما به هر علتی آب آن خشک شده است یا آبدهی آن کم شده است.
این دستگاه با ارسال امواج الکتریکی و اندازه گیری مقاومت زمین بین الکترود های خود دستگاه وجود منابع آبی و رگه های آبی و اینکه بهترین محل برای حفاری کجا می باشد رامشخص کند .عمق نفوذ آن در زمین ۸۰ متراست .و محل مورد اسکن آن ۸۰۰ متر مربع می باشد که میتوانید با عوض کردن موقعیت الکترودها بهترین محل را برای حفاری چاه پیدا کنید ویا ۸۰۰ متر بعدی را اسکن کنید.
سیستم کار کردن این دستگاه (Geo electrical)است .کار با این دستگاه بسیار ساده است .شما چهار الکترود این دستگاه را در زمین فرو میکنید و بعد از مدتی که دستگاه زمین را بررسی کرد وجود آب و درصد وجود آن در ۸۰۰ متر محل جستجو مشخص میکند .اگر در زمین مورد نظرشما درصد وجود آب کم بود می توانید محل جستجو را تغییر بدهید تا بهترین محل را برای حفر چاه پیدا کنید یا اینکه آیا چاه مورد نظر ارزش حفاری بیشتر و مجدد را دارد یا خیر...
...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : سه شنبه 26 تير 1397 ساعت: 14:13