فهرست گنج و زیرخاکی های ایران زمین | بلاگ

فهرست گنج و زیرخاکی های ایران زمین

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فهرست گنج و زیرخاکی های ایران زمین

اثار باستانی ایران زمین
دفینه گنج زیرخاکی بار باستان شناسی و دفینه یابی

فهرست اثار باستانی ایران زمین که مانند گنج بزرگ ارزشمند و قیمتی هستند در اینجا ارائه می شود سرزمین ایران پر از این گنج ها و دفینه های ارزشمند است که هر از گاهی از دب خاک بیرون می آیند و گوشه ای از تاریخ این کشور را مشخص می کنند . این گنج و دفینه ها پرشمار هستند و ما در اینجا فهرستی از چند شاخص آن را آماده کردیم.

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه

کوک طلایی بز کوهی هگمتانهتکوک طلایی بز کوهی هگمتانه

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانهاز آثار باستانی دورههخامنشیاست که درهگمتانهکشف شده است. اینریتونبه شکل سر یکبز کوهیساخته شده است. تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه در موزه ایران باستان نگهداری می شود.

نام تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه
دوره هخامنشیان
محل اکتشاف هگمتانه
محل نگهداری موزه ایران باستان

نقاب های غار کلماکره

نقاب های غار کلماکره لرستاناز آثار باستانی هستند که درغار کلماکره، درلرستانکشف شده اند. این نقاب ها مربوط به نیمهٔ نخست هزارهٔ نخست پیش از میلاد است و درموزهٔ ایران باستاننگهداری می شود.

نام نقاب های غار کلماکره
دوره
تاریخ ساخت نیمهٔ نخست هزارهٔ نخست پیش از میلاد
محل اکتشاف غار کلماکرهدرلرستان
محل نگهداری موزهٔ ایران باستان

جام طلای حسنلو

جام طلای حسنلوجام طلای حسنلو

یکی ازآثار باستانیبرجسته ایران است که در جریان کاوش هایرابرت دایسوندرتپه حسنلوینقدهیا همانسولدوزدر سال۱۳۳۶کشف شد. این اثر قدمتی ۳۲۰۰ ساله دارد و احتمالا نقش بسزایی در شکل گیری هنر دوره بعدی یعنی دورهمادهاداشته است.[۱]. این اثر ۲۱ سانتی متر بلندی، ۲۵ سانتی متر قطر و ۹۵۰ گرم وزن دارد. بر روی جام نقش خدایگان سه گانه: خدای زمین، خدای آب و خدای خورشید حک شده است. نقش پهلوانی که با هیولا می جنگد، الهه ای ایستاده روی دو قوچ، نقش بدن انسان بر پشت یک پرنده و مطابقت صحنه ها با یک حماسه حوری از نقش های موجود بر روی این جام است.[۱].سازمان میراث فرهنگیبرای اولین بار آن را در سال۱۳۷۷به نمایش عمومی گذاشت.[۱]. در جلد اول کتاب کهن دیار که قسمتی از مجموعه آثار ایران باستان در موزه های بزرگ جهان را به تصویر کشیده است، در رابطه با این جام آمده است:<< بر روی بدنه این جام معروف، نقش های بسیاری حک شده است که احتمالا داستانی حماسی را روایت می کند. در ردیف بالایی، ایزدی بالدار سوار بر گردونه ای که یک گاو نر آن را می کشد، به سوی کاهنی در حرکت است که جامی در دست دارد و در این حال از دهان گاو، رودی جاری است که احتمالا نماد حیات و باروری محسوب می شود. در ردیف پایینی و زیر گردونه حیات، پهلوانی در حال نبرد با موجودی نیمه انسان و نیمه اژدها است. از تصاویر قلم زنی شده آن سوی جام می توان به ایزدهای شاخدار سوار بر ارابه، کاهنانی که در حال حمل قوچ های قربانی هستند، پهلوانی که گرز و کمان در دست دارد، مردی که در حال رام کردن شیر است و پدر و مادری که در حال بازی با کودک خردسالشان هستند، اشاره کرد.>>

اثار باستانی ایران زمین

نام جام طلای حسنلو
دوره تمدن های پیش ازماد
تاریخ ساخت ۳۲۰۰ سال پیش
محل اکتشاف تپه حسنلوینقده(سولدوز)
کاشف رابرت دایسون
تاریخ کشف ۱۳۳۶
محل نگهداری موزه ایران باستان
تاریخ ۱۳۷۷
جنس طلا
وزن ۹۵۰ گرم
اندازه ۲۱ سانتی متر بلندی، ۲۵ سانتی متر قطر
توضیحات نگاره روی جام داستانی را روایت می کند. بر روی جام، نقش خدایگان سه گانه: خدای زمین، خدای آب و خدای خورشید حک شده است

جام شیردال و گاو بال دار

جام شیردال و گاو بال دارجام شیردال و گاو بال دار

درتپه مارلیکدراستان گیلانواقعکشف شده است. در قسمت بالای این جام زرین، نقش شیر افسانه ای دال وجود دارد.شیر افسانه ای دالنیمی از بدنششیرو نیم دیگرش دال (عقاب) می باشد. این جام متعلق به حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال پیش از میلاد می باشد. این جام در موزه ایران باستان نگهداری می شود.

نام جام شیردال و گاو بال دار
دوره تمدن مارلیک
تاریخ ساخت ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال پیش از میلاد
محل اکتشاف تپه مارلیکدراستان گیلان
محل نگهداری موزه ایران باستان
جنس طلا
توضیحات در قسمت بالای این جام زرین، نقش شیر افسانه ای دال وجود دارد.شیر افسانه ای دالنیمی از بدنششیرو نیم دیگرش دال (عقاب) می باشد.

جام طلایی دو شیر

جام طلایی دو شیرجام طلایی دو شیر

در منطقهکلاردشتدراستان مازندرانانکشف شده است. این جام با یک ردیف نقش برجستهشیراست که سر دو شیر از طرفین به جام پرچ شده است. قدمت این جام حدود ۸۰۰ سال پیش از میلاد است.

ام جام طلایی دو شیر
دوره
تاریخ ساخت حدود ۸۰۰ سال پیش از میلاد
محل اکتشاف منطقهکلاردشتدراستان مازندران
محل نگهداری موزه ایران باستان
اطلاعات فیزیکی
جنس طلا
توضیحات
توضیحات این جام با یک ردیف نقش برجستهشیراست که سر دو شیر از طرفین به جام پرچ شده است.

جام نقره ای زن عیلامی

جام نقره ای زن عیلامی جام نقره ای زن عیلامی

از آثار باستانی دورهعیلاماست. بر روی این سنگ نگاره نقش زنی عیلامی وجود دارد که در دستانش دو شی ناشناس وجود دارد و لباس زیبایی بر تن کرده است. بر بالای این جام نوشته ای به صورت نوار باریکی از خط عیلامی حکاکی شده است. جام نقره ای زن عیلامی در سرزمین باستانی انشان دراستان فارسکشف شده است و قدمت آن به ۲۲۰۰ سال پیش از میلاد یعنی اواخر هزاره سوم پیش از میلاد (دوره عیلامی کهن) بر می گردد.

نام جام نقره ای زن عیلامی
دوره دوره عیلامی کهن
تاریخ ساخت ۲۲۰۰ سال پیش از میلاد (اواخر هزاره سوم پیش از میلاد)
محل اکتشاف سرزمین باستانیانشاندراستان فارس
محل نگهداری موزه ایران باستان
کاربرد جام -گلدان
جنس نقره
توضیحات اثر از نوع قلمکاری می باشد. بر بالای این جام نوشته ای به صورت نوار باریکی از خط عیلامی حکاکی شده است.

چراغ روغن سوز سرامیک

چراغ روغن سوز سرامیکچراغ روغن سوز سرامیک

یکی از آثار باستانی متعلق به دوراناشکانیاناست که در خوزستاننیایش گاه برد نشاندهکشف شده است.

نام چراغ روغن سوز سرامیک
دوره اشکانیان
محل اکتشاف خوزستاننیایش گاه برد نشانده
محل نگهداری موزه ایران باستان
کاربرد تولید روشنایی
اطلاعات فیزیکی
جنس سرامیکی

بشقاب نوازندگان

بشقاب نوازندگاناز آثار باستانی دورانساسانیان(سده هفتم میلادی)است که درموزه بریتانیانگهداری می شود. بشقاب نقره ای گروه نوازندگان، از جنسنقرهبوده که باطلازراندود شده است، این اثر تاریخی نقش قلم زنی شده از ضیافت و بزم شاهانه را نشان می دهد. در تصویر شاه یا بزرگ زاده ای در حال نشستن، مشغول نوشیدن می باشد و گروه نوازندگان که از سه نفر تشکیل شده اند در حال اجرای موسیقی زنده برای بزرگ بزم هستند. در پایین بشقاب اجاقی که در حال پخت غذا می باشد، روشن است و درختی بیش از نیمی از طرح لبه بشقاب را پر کرده است. بر روی درخت پرنده ای نشسته است. از میان نوازندگان یک نفر در حال نواختن سازی است که با دهان از خود صدا تولید می کند و نوازنده ای دیگر در حال نواختن یک ساز زهی است.

نام
دوره ساسانیان
تاریخ ساخت سده هفتم میلادی
محل نگهداری موزه بریتانیا
کاربرد تزئینی
جنس نقره- زراندود باطلا
توضیحات این اثر تاریخی نقش قلم زنی شده از ضیافت و بزم شاهانه را نشان می دهد.

بازوبند طلایی بز و پرنده هما

بازوبند طلایی بز و پرنده هما بازوبند طلایی بز و پرنده هما

بازوبند طلایی بز و پرنده همایکی از آثار باستانی متعلق به دورانهخامنشیاناست. پرنده هما و بز از حیواناتی هستند که در آثار به جا مانده از این دوران زیاد دیده می شوند. این بازوبند مزین به حیوانی اساطیری است که از شاخ و تن بز و صورت و بال پرنده همای اساطیری تشکیل شده است و به صورت متقارن رو به روی هم قرار گرفته اند. این بازوبند متعلق به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد است. بازوبند طلایی بز و پرنده همای هخامنشی دارای سنگ ها و نگین های گرانبها بوده است که همگی از آن کنده شده اند. این بازوبند عضوی از صدها عتیقه گنجینه آمودریابوده است.

نام بازوبند طلایی بز و پرنده هما
دوره هخامنشیان
تاریخ ساخت حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد
محل اکتشاف منطقه تخته قباد (کواد) تاجیکستان
محل نگهداری موزه بریتانیا
کاربرد بازوبند
اطلاعات فیزیکی
جنس طلا
توضیحات
توضیحات این بازوبند مزین به حیوانی اساطیری است که از شاخ و تن بز و صورت و بال پرنده همای اساطیری تشکیل شده است و به صورت متقارن رو به روی هم قرار گرفته اند.بازوبند طلایی بز و پرنده همای هخامنشی دارای سنگ ها و نگین های گرانبها بوده است که همگی از آن کنده شده اند.

پلاک طلایی مرد ماد با خنجر

پلاک طلایی مرد ماد با خنجرپلاک طلایی مرد ماد با خنجر

لاک طلایی مرد ماد با خنجریکی از ۱۷۰ اشیایگنجینه آمودریااست که متعلق به دورانهخامنشیان(سده ۴ تا ۵ پیش از میلاد)می باشد. این پلاک برجسته کاری شده و دیگر قطعات گنجینه آمودریا که از جنسطلاونقرهمی باشند، درنیایش گاهیدر منطقهتخته قباد(کواد)تاجیکستانکشف شده اند. این مجموعه که با ارزش ترینگنجبر جای مانده از دودمان هخامنشی است، درموزه ویکتوریا و آلبرتوموزه بریتانیانگهداری می شوند.پلاک طلایی مرد ماد با خنجرکه یکی از ۵۰ پلاک نازک گنجینه آمودریا است، همانند دیگر پلاک های مشابه، مردی را نشان می دهد که لباس او به سبک مردمان اهل ماد است. مرد در حالی که به سبک حجاری هایتخت جمشید، بر لباسش یکآکیناکه(شمشیرکوتاه) آویخته شده است، دسته ای ازبرسمرا در جلو سینه اش گرفته و با دست راست آن را حمل می کند. این مرد احتمالا مجری یک سنت مذهبی است زیرا در دست خوددسته ای برسمرا گرفته است. منظور از ساخت پلاک و هدف وجود آن در نیایش گاه کاملا مشخص نیست، اما ظاهرا این پلاک ها به صورت نذر ووقفبه اینپرستش گاهیازیارت گاهپیشکششده است.

نام پلاک طلایی مرد ماد با خنجر
دوره هخامنشیان
تاریخ ساخت سده ۴ تا ۵ پیش از میلاد
محل اکتشاف منطقه تخته قباد (کواد) تاجیکستان
کاشف وقف کننده
محل نگهداری موزه بریتانیا
کاربرد نشان، نذر یا وقف (؟)
جنس طلا
وزن ۷۵٫۵ گرم
اندازه بلندی: ۱۵ سانتی متر

ارابه طلایی چهار اسب

ارابه طلایی چهار اسب ارابه طلایی چهار اسب

ارابه طلایی چهار اسباز آثار باستانی دورههخامنشیاناست که درگنجینه آمودریایافت شده است. این ارابه متعلق به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش از میلاد است. این اثر دارای ارابه ای چهاراسب است که دو نفر با لباس هخامنشی ها بر آن سوار هستند،

نام ارابه طلایی چهار اسب
دوره هخامنشیان
تاریخ ساخت ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش از میلاد
محل اکتشاف منطقه تخته قباد (کواد) تاجیکستان
محل نگهداری موزه بریتانیا
کاربرد تزئینی
جنس طلا
توضیحات ارابه طلایی چهار اسب درگنجینه آمودریایافت شده است.ارابه دارای چهار اسب است که دو نفر با لباس هخامنشی ها بر آن سوار هستند.
...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 5 شهريور 1397 ساعت: 1:40