شهر دفینه و زیرخاکی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

شهر دفینه, و زیرخاکی,

گُندی شاهپور، گُندی شاپور، جُندی شاپور، وندوی شاپور و به سریانی بت لاپاط یکی از مهمترین شهرهای دوره ساسانی بود که توسط شاهپور یکم ایجاد گردید. جندی شاپور از همان بدو تأسیس به تدریج به صورت یکی از مراکز علمی و پزشکی جهان آن روز درآمد و بنا بگفتهٔ تاریخ نویسان شاپور دستور داده بود تعداد زیادی از کتاب های طب یونانی را به زبان پهلوی ترجمه و در آنجا نگهداری کنند، خسرو انوشیروان در این شهر بیمارستان بزرگی ساخت و بر توسعهٔ دانشکدهٔ پزشکی آن افزود.
با توجه به این نکته که شهر مذکور چند نام داشته، می توان دریافت که پیش از تجدید بنا در روزگار شاپور وجود داشته و ناحیه ای مسکونی به شمار می رفته است. معروف است که وی پس از غلبه بر والرین و ویران ساختن انتاکیهاسیران رومی را در این محل اسکان داد و نام آن را وه اندیوک شاپور به معنی به از انتاکیه شاپور نامید. <<معرفت یونانی در امپراتوری ساسانی به ویژه به واسطه مسیحیان یونانی و سوری اشاعه یافته بود که حضور آن ها در وه اندیوگ شاپور (گندی شاپور) مسلم است.>>
مانی پیامبر ایرانی در همین شهر بدار آویخته شد و پیکر او را بر دروازه آویختند و از آن به بعد آن دروازه تا ادوار اسلامی بنام دروازهٔ مانی نامیده می شده است. دیگر از رویدادهای مهم تاریخی در این شهر قیام انوشکزاد فرزندخسرو انوشیروان را بر ضد پدر می توان نام برد. انوشکزاد که در دامان مادری مسیحی پرورش یافته بود با تکیه به نیروی مسیحیان و گروهی از سپاهیان و بازرگانان قیام پردامنه ای را آغاز کرد اما سرانجام مغلوب شد و قیام بشدت سرکوب گردید. در این شهر ضرابخانهٔ بزرگی قرار داشت و اکثر سکه های یزدگرد سوم در این شهر و ناحیهٔ سیستان ضرب گردیده اند. دروازه های شهر در حدود سال هیجدهم هجری بوساطت یکی از ایرانیان تازه مسلمان بر روی اعراب گشوده شد و شهر از ویرانی و انهدام نجات یافت، بدین ترتیب تا اوایل دوران خلفای عباسی این شهر به حیات اجتماعی خود ادامه داد. گندی شاپور در قرون سوم و چهارم هجری که بر اهمیت بغداد افزوده شد، به تدریج موقعیت خود را از دست داده، به ویرانی گرائید از این شهر بزرگ ساسانی فعلاً هیچ آثاری بر جای نمانده و بزحمت بقایای مختصری از خرابه های آن در نزدیکی رود کارون می توان مشاهده کرد

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 10 آذر 1397 ساعت: 23:43

close
تبلیغات در اینترنت