گنج داخل قبرهای گبری

ساخت وبلاگ
چکیده : گنج داخل و قبرهای و گبری وقبرهای گبری معمولا در نقاط بلند و روبه دره قرار دارند. اکثرآ دارای جنس ... با عنوان : گنج داخل قبرهای گبری بخوانید :

گنج داخل و قبرهای و گبری و

قبرهای گبری معمولا در نقاط بلند و روبه دره قرار دارند. اکثرآ دارای جنس هستند روی هر قبر با تخته سنگ پوشانده میشده که حتی با یک میلگرد هم میتوان قبر گبری را پیدا کرد

در فقیرترین قبر آنان یک یا دو کاسه سفالی قرار دارد و قشر متوسط و پولدار انان لوازم شخصی انان هم قرار داده میشد مانند زیورالات،خنجر،سپر و در معدودی از انان نسخه گنج مربوط به اموال شخص مرده و در برخی از انان اسب یا قاطر یا سگ شخص هم با او بخاک میسپردند
(این اجناس فقط بخاطر اعتقاد مردمان آنزمان به زندگی پس از مرگ بوده)

بالاترین قبر گبری مربوط به موبد و سردار انان میشد که در اول صف قبرها قرار میگرفت و در عمق نسبتآ بالایی نسبت به سایر قبرها میبود و داخل قبر و بیرون زیر خاک اطراف قبر هدایایی قرار میگرفته

در قبرهای گبری بیماریهای مسری وجود دارد که بعد چندهزار سال هم از بین نمیرود

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 3 دی 1397 ساعت: 2:37