کریم خان زند بزرگ مرد قوم لک و حمايت از كالاى ايرانى

ساخت وبلاگ
چکیده : کریم خان زند بزرگ مرد قوم لک و حمايت از كالاى ايرانىروزى كه نمايندگان انگلستان با كريم خان درباره صا... با عنوان : کریم خان زند بزرگ مرد قوم لک و حمايت از كالاى ايرانى بخوانید :

کریم خان زند بزرگ مرد قوم لک و حمايت از كالاى ايرانى

روزى كه نمايندگان انگلستان با كريم خان درباره صادرات و واردات صحبت ميكردند، كريم خان بشقاب چينى را كه بعنوان پيشكش تقديمش كرده بودند را به زمين زد و بشقاب ريز ريز شد. سپس بشقاب مسين كاشان را به زمين انداخت و بشقاب مسين سالم ماند! كريم خان گفت: "صلاح مردم ايران در اين است كه با همين ظروف مسين آشنا باشند! آنان مردمى فقيرند و ظروف چينى به دردشان نميخورد. ظروف مسين همه وقت سالم ميماند"

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت: 18:17