تراز گرفتن در باستان | بلاگ

تراز گرفتن در باستان

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

تراز

قدیم ترین وسیله ی تراز یابی ، ترازیاب لوله ای است که وسیله ساده اما هوشمندانه ای است که با آن می شود شیب زمین را سنجید یا در واقع اختلاف ارتفاع بین دو نقطه ی مورد نظر را می توان مشخص کرد
اساس این تراز، شامل میله ای راست و توخالی و کاملا همگن بوده است. که در دوسر آن و با رعایت قرینه گی و هم وزنی دو بند آویخته بودند و سوراخی دقیقا هم در وسط لوله تعبیه شده بود، که محل ورود آب به لوله باشد. و درنهایت مکمل همه ی اینها شمشه یا چارچوب قائمه ای بوده است که لوله را از بندهایش بدان می آویختند. در زمان کاربرد ، با قرار دادن چارچوب در بین دو نقطه مورد نظر -و البته بر روی یک مثلا تخته چوب بنایی بلند تر مماس بر خط پروژه- با استفاده از تکه ای پنبه یا وسیله ای دیگر از سوراخ وسط، آب داخل لوله می ریختنه اند. که در صورت جاری شدن آب از دو طرف به یک اندازه ، دو نقطه هم ارتفاع و اصطلاحا تراز بوده است و در غیر این صورت و خروج آب از یک طرف ، اختلاف ارتفاع بین دوسر لوله نسبت به طول استاندارد آن و صد البته فاصله دو نقطه ، ارائه دهنده ی میزان اختلاف ارتفاع کل بوده است و با بهره از فرمول محاسباتی آشنا برای همه، میزان شیب خط پروژه، نیز براحتی قابل تشخیص بوده است

...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 0:11